fredag den 29. marts 2013

Mindfulness for særligt sensitive mennesker

Mindfulness for særligt sensitive mennesker.

HSP også i daglig tale kaldet særligt sensitive mennesker. Der er i den seneste tid kommet større fokus på HSP. Vi lever i et samfund og en kultur, der har går stærkt og vi bliver bombarderet med stimuli overalt og arbejdspresset er stort. Vi er alle sårbare overfor denne øgede stimuli , men er man et særligt sensitivt menneske, skal man være ekstra opmærksom. Måske kan vi lære lidt af de særligt sensitive, for de har evnen til at fordybe sig og behovet og evnen til at trække "antennerne" ind, når nervesystemet har brug for restitution.
Særligt sensitive menneskers sanseapparat registrerer masser af (måske ligegyldige) detaljer i omgivelserne, da nervesystemet er meget fintfølende. Man bemærker langt flere nuancer og detaljer i andres følelser og stemninger. Alt dette psykiske input, alle disse data, skal bearbejdes. Det tager tid, og overskrider man sine grænser for stimulering, bliver der brug for reparation. Den foregår gerne i stilhed - uden udefra kommende stimuleringer.
Er du et særligt sensitivt menneske, har du måske brug for at lære dig selv bedre at kende og få indsigt i, hvordan du med mindfulness kan blive bedre til at håndtere de påvirkninger du dagligt udsættes for. Jeg tilbyder mindfulness for særligt sensitive, både individuelt og hold.

Læs mere på: www.lilli-lewandowski.dk

Kh. Lilli

lørdag den 16. marts 2013

Særligt sensitive,- en gave i virksomhederne

Særligt sensitive, -en gave i virksomhederne.

HSP også i daglig tale kaldet særligt sensitive mennesker. Der er i den seneste tid kommet større fokus på HSP. Vi lever i et samfund og en kultur, der har går stærkt og vi bliver bombarderet med stimuli overalt og arbejdspresset er stort. Vi er alle sårbare overfor denne øgede stimuli , men er man et særligt sensitivt menneske, skal man være ekstra opmærksom. Måske kan vi lære lidt af de særligt sensitive, for de har evnen til at fordybe sig og behovet og evnen til at trække "antennerne" ind, når nervesystemet har brug for restitution.
Mange HSP'er føler sig anderledes og kan have gjort det i et langt liv. Ligesom introverte opfattes HSP'er ofte som generte, sky og måske nervøse. Nogle er måske også mere langsomme og eftertænksomme. Det skyldes, at den særligt sensitive person (som den introverte karakter) bruger megen psykisk energi på at fordøje sine indtryk. HSP'ens sanseapparat registrerer masser af (måske ligegyldige) detaljer i omgivelserne, da nervesystemet er meget fintfølende. Man bemærker langt flere nuancer og detaljer i andres følelser og stemninger. Alt dette psykiske input, alle disse data, skal bearbejdes. Det tager tid, og overskrider man sine grænser for stimulering, bliver der brug for reparation. Den foregår gerne i stilhed - uden udefra kommende stimuleringer.
Det vidste du måske ikke om HSP'ere.. -Fordelen ved HSP er, ligesom hos den introverte, det rige indre liv. Som Jung skriver, "er de særligt følsomme privilegerede i kraft af den direkte adgang til det indre liv, der i så katastrofal grad er en mangelvare i den vestlige kulturkreds. For HSP'er er det helt naturligt at være påvirket af underbevidstheden med dens potentiale for visdom". (ukendt kilde).
Og ikke mindst ytres der at denne "Livslange kommunikation med det ubevidste giver en eksistentiel dybde, mange andre slet ikke fatter. De store mængder data, nerveapparatet registrerer lægger basis for en ofte meget veludviklet (næsten visionær) intuition hos HSP'er. De særligt sensitive er vid udstrækning kulturbærende og -udviklende. Verden ville være meget fattig uden HSP'er".
(ukendt kilde)
Så vær opmærksom på dine medarbejdere og værdsæt og fremhæv styrken hos den enkelte.

Mvh. Lilli Lewandowski.
Stresskonsulent, Psykoterapeut, coach,
underviser og foredragsholder.

mandag den 4. marts 2013

Mindfulness


Mindfulness.
Mindfulness Baseret på Kognitiv Terapi er en terapiform som kombinerer træning med traditionelle kognitive redskaber blandt andet til depressions, angst og stressforebyggelse. Ved forskning har man observeret, at der er en tæt sammenhæng mellem det at været styret af tanker og forskellige psykiske lidelser og overbelastninger. Ved for eksempel har social angst, bliver man styret af tanker om, at andre vil kritisere en. Ved depression, bliver man styret af tanker om ikke at være noget værd, eller at andre er ligeglade med en. Ved stressbelastning, er tankerne løbet løbsk. Det centrale i disse tilfælde er ikke så meget det at have tankerne, men at identificere sig med dem. Betragte dem som virkelige. I Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi indgår psykoedukation som en del af træningen, så der ud over meditationsøvelser også indgår undervisning i at tanker er relative, at de er mentale konstruktioner og ikke virkelige.Centralt i mindfulness er træning at bringe fuld opmærksomhed til nuet fra øjeblik til øjeblik.
Herved øges opmærksomheden på, hvornår opmærksomheden glider væk fra nuet – ud i tanker,
og herved bliver det muligt at vælge at følge tanken eller forblive nærværende.