onsdag den 26. februar 2014

SOLO Fitness Svendborg

SOLO Sundhed


Solo Sundhed for private og virksomheder/institutioner

Menneskers sundhed og velvære afhænger i høj grad af egen motivation og evne til at tage et medansvar for sit liv. Ofte mangler vi troen på at det kan lykkedes, og her kan SOLO sundhed gøre en forskel.

SOLO sundhed har fokus på, at den enkelte bliver i stand til gennem inspiration og motivation at opnå blivende sundhedsrelaterede adfærdsændringer.  

I forløbet er der fokus på at:

•skabe positive forandringer, udvikling vækst, og fokusere på løsninger og sætte mål

•understøttet og motiveret til langsigtede og varige adfærdsændringer

•udforme handlingsplaner, afdække barrierer og arbejde aktivt med muligheder

•identificere og udvikle styrker og ressourcer
 
Forløbene kan sammensættes efter behov

Undervisere: 
Lilli Lewandowski, Psykoterapeut, sundheds/livsstilscoach og mindfulness-practitioner

Lone Nielsen, Diætist

Lars Christoffersen, indehaver SOLO Fitness Svendborg.

For yderligere info kontakt.
Lilli Lewandowski: 60 20 66 70
Lone Nielsen: 29 65 42 98
Lars Christoffersen Solo Fitness: 62 20 20 27

tirsdag den 11. februar 2014

Angstsymptomer efter stress

Angst og sårbarhed efter stress.
Har du været gået ned med stress, men føler at du stadig hænger i nødbremsen? Mange som har mærket et alvorligt stressnedbrud oplever, at der i lang tid efter kan sidde en sårbarhed og angstfølelse i kroppen, som er svær at deale med. Når man har haft et alvorligt sammenbrud, har kroppen og hjernen været presset til sit yderste. Nervesystemet og de dele af hjernen som har med kamp/flugt at gøre, har været udsat for en enorm belastning og det tager lang tid at genoprette dette. For nogen vil denne sårbarhed være en faktor de måske skal lære at leve med. Jeg har i mange år arbejdet med stress og stressens følger og kender vigtigheden af, at når vi får en forståelse for vores krop og hjernes reaktion, kan vi også bedre håndtere denne. Ellers bliver det for mange skruen uden ende og en angst for angsten og sårbarheden. Ønsker du at blive bedre til at håndtere din stress, så kontakt mig for yderligere info på www.lilli-lewandowski.dk.
Der er også mulighed for Skype-sessions.

søndag den 2. februar 2014

Mental sundhed

Mental sundhed er på den politiske dagsorden og det er med stor glæde, at vi nu får åbnet op for en dialog og større åbenhed om mental sundhed og trivsel. Forskerne, politikkerne er nu også ved at få øjnene op for, at vi nød til at skabe større sammenhænge i trivsel og livskvalitetsbegreberne. Det er ikke nok at have en toptunet krop eller spise den rigtige kost, vi er nød til at have den mentale del med også. Hvis vi ikke har glæden og motivationen med i det vi gør, så er det ikke sjovt på den lange bane. Manglende glæde, mistrivsel og ubalance, skaber stress.
Mental sundhed sammenkædet med fysisk sundhed, der skaber glæde og energi, er heri fremtidens balancepunkt skal findes. Forebyggelse af rigtig mange livsstilssygdomme inkl. stress, ligger i mental ubalance og manglende livsglæde og overskud.
Ønsker du eller din virksomhed og kolleger, at blive mere obs på at skabe større mental sundhed hos jer, så kig på min hjemmeside - www.lilli-lewandowski.dk