torsdag den 12. december 2013

Særligt sensitiv terapi Svendborg

Tænker du at du er et særligt sensitivt menneske? Glædeligt er det, at der i denne tid er begyndt at komme langt mere fokus på det særligt sensitive menneske. Dette gælder sig både som privat person, men også i arbejdslivet. Ønsker du at blive klogere på dig selv og din sensitivitet og blive styrket i den du er og det du står for som person. Så kunne du måske have glæde af at kigge på min hjemmeside www.lilli-lewandowski.dk

Coach Svendborg

Coaching for private, virksomheder og institutioner.
Har du brug coaching? Jeg arbejder med dig i fokus, dine udfordringer og dine ønsker og mål. Jeg bygger min coaching på min erfaring og viden som terapeut, hvilket betyder at jeg kommer en smule dybere end du almindeligvis vil opleve hos en coach. Jeg arbejder med dine historier og narrativer og har fokus på dine styrker og positiv psykologi. Forandring er udgangspunktet, forankring er målet.
Se mere på www.lilli-lewandowski.dk

Mindfulness Svendborg

Mindfulness Svendborg
Jeg tilbyder mindfulness til private, virksomheder og institutioner. Mindfulness er blevet vældig anerkendt og med sin evidens og forskning, underbygges effekten og udbyttet. Er du som privat person eller dig som leder eller HR ansvarlig, interesseret i at vide mere, så kig nærmere på min hjemmeside www.lilli-lewandowski.dk. Eller kontakt for info på tlf. 60206670.
Der er også mulighed for individuelle seancer.

torsdag den 28. november 2013

Mindfulness for særligt sensitive

Mindfulness for særligt sensitive
Er du et særligt sensitivt menneske? Så er det måske noget for dig gennem mindfulness. Du lærer bl.a at håndtere din sensitivitet, så du bedre kan navigere rundt i de daglige udfordringer, der kan være stressende og belastende for dig. Som særligt sensitiv, er dit nervesystem mere modtagelig for stimuli og du kan derfor have stor glæde af at lære at være mindful.
Læs mere på min hjemmeside og tilmeld dig de nye hold.

www.lilli-lewandowski.dk

Kh. Lilli lewandowski

Særligt sensitiv

Særligt sensitive.

Er du et særligt sensitivt menneske eller har et barn du tænker er særligt sensitiv? Undersøgelser viser, at hvert 4-5 menneske har de særligt sensitive træk. Det kan give udfordringer i hverdagen og derfor har det stor betydning at få forståelse for, hvad det vil sige at være et særligt sensitivt menneske. Vil du vide mere, så kig på min hjemmeside www.lilli-lewandowski.dk

tirsdag den 5. november 2013

StyrkehistorierDin historie - dine styrker!

Styrkehistorier er en måde at fortælle din historie på, der nemt og hurtigt afdækker dine egne og evt jeres teams styrker.

Du eller i, fortæller korte historier fra det virkelige liv. Historier om succes og venlighed. Om oplevelser der gør hjælper os til at finde og spotte det som er centralt og vigtigt for dig.

Styrkehistorier sætter fokus på de styrker, der giver dig/jer energi og robusthed. Det åbner dine/jeres øjne for de personlige og fælles styrker, der virker for dig/jer.

Arbejdet med styrkerne giver dig/jer, dermed et solidt grundlag for at handle autentisk, når I skaber forandringer for jer selv og/eller jeres team.

Styrkehistorier er baseret på forskning inden for positiv psykologi og narrative teorier.

Styrkehistorier er en fantastisk måde, at møde sig selv og lære af det vi udtrykker om os selv og i os selv. Udtryk, kropssprog og din historie, bliver pludselig central, udviklende og styrkende. Til glæde for både dig selv og i dit team.

Styrkehistorier tilbydes både private og teams.

Kh. Lilli Lewandowski


torsdag den 19. september 2013

Særligt sensitiv foredrag

Har du en gruppe eller en arbejdsplads, hvor du tænker det kunne være interessant at få noget mere viden og indsigt i det at være et særligt sensitivt menneske. Så er du velkommen til at rette henvendelse for yderligere info eller arrangement på www.lilli-lewandowski.dk

Særligt sensitiv

Er du en af de særligt sensitive?


DJØF bladet deler denne interessante artikel.                
      

Bemærker du det, hvis din chef ikke har smilet i to dage? Registrerer du selv de mindste lyde i storrumskontoret? Så er du måske én af dem, nyere forskning kalder for ’de særligt sensitive’. Brug det som din fordel.
De fleste mennesker trives bedst, når hverdagen er i balance mellem overstimulering og understimulering. Men som særligt sensitiv er ens tærskel for overstimulering lavere end andres, fordi man oplever verden med større intensitet.

 
Man registrerer måske i højere grad en hvæsende kaffemaskine og påvirkes stærkt af et hektisk storrumskontor eller dårlig stemning ved mødebordet. I minedrift har man brugt kanariefugle til at forudse farer eller som alarm, hvor fuglen dratter om, hvis der er udslip af gasser.

 
Den særligt sensitive er som kanariefuglen i mineskakten. Når der er et dårligt arbejdsklima, vil den sensitive medarbejder registrere det som den første.
 

Særligt følsomme overfor konflikter

Psykolog Lise Augusts konsultation. Hun driver rådgivningsvirksomheden Sensitiv Balance, der tager udgangspunkt i den amerikanske psykolog Elaine Arons arbejde.

 
Elaine Aron har siden 1990’erne forsket i emnet HSP – Highly Sensitive Person. Gennem kvalitative studier og magnetiske hjernescanninger har hun påvist, at 15-20 procent af befolkningen er indrettet med et nervesystem, der gør, at de er længere tid om at bearbejde information. Til gengæld bearbejder de informationen med større dybde og detaljerigdom.

 
De særligt sensitive har desuden en højere følsomhed over for sanseindtryk og en lavere tolerance over for konfliktfyldte situationer. Sensitiviteten er ikke en diagnose og skal ikke forveksles med stress, neurose, generthed eller introverthed – det er et nedarvet personlighedstræk på godt og ondt.
 

En loyal kollega

Medarbejderen med det sensitive personlighedstræk er ofte meget loyal over for kollegerne og lederen og er samtidig ekstra tilbøjelig til at absorbere spændinger fra omgivelserne.
 


Hvis den sensitive gennem længere tid overstimuleres af uløste konflikter eller oplevet uretfærdighed, aktiveres en trusselsbiologi med stigning i nogle af de neuroner og hormoner, som sænker evnen til at tænke klart, og som disponerer for en oplevelse af ubehag og uro. Kollegerne til den sensitive medarbejder kan opleve, at kontorets ellers omgængelige medarbejder pludselig bliver ’besværlig’.
 

Det hurtige arbejdsmarked en udfordring

Elaine Arons forskning viser da også, at det akademiske arbejdsmarked i den vestlige verden i høj grad er indrettet efter de øvrige 80-85 procent af befolkningen. Hvor tilbageholdenhed fx i højere grad er et værdsat træk i Kina, vurderes trækket mere negativt i Danmark. Her scorer dyder som højt tempo, personlig gennemslagskraft og omstillingsparathed højt.  

 
Når arbejdsmarkedet som udgangspunkt ikke er indrettet efter de særligt sensitive, kan man som sensitiv let komme til at føle sig svag eller forkert.

 
Lise August forklarer, at det er afgørende vigtigt, at man som særligt sensitiv lærer at forstå sine styrkesider og sætte dem i spil.

 
”Mange sensitive vil have gavn af at arbejde med deres kommunikative færdigheder og lære at italesætte deres kompetencer. Alt for ofte træder yderst kompetente og bidragende sensitive mennesker til siden for kollegerne. Det gavner hverken organisationen eller den særligt sensitive,” siger Lise August.  
 

Fordele ved sensitiveten

Lise August påpeger, at der i virksomhederne ses en stigende popularitet omkring det sensitive træk, fordi forskningen indikerer, at det har mange fordele for arbejdspladsen. Sensitive medarbejdere er kendetegnet ved høje personlige standarder og ønsket om at gøre ting rigtigt første gang. Det kan føre til flotte faglige præstationer, og at de ofte er vellidte og respekterede på arbejdspladsen.
Mange sensitive er tillige kendetegnet ved høj begavelse, kreativitet, høj abstraktionsevne, ansvarlighed og social indlevelsesevne. 

Feedback og fleksibilitet er afgørende

Mange sensitive ekstra modtagelige for motiverende feedback fra lederen og kollegerne. Det kan også være gavnligt med fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage, både for at øge betingelserne for god performance, men også for at mindske risikoen for stress og sygemeldinger.
 

Personligheden er en privat sag

Lise August mener ikke, at man nødvendigvis behøver at delagtiggøre andre i sit særlige personlighedstræk. Man bør kun tale om det med sin leder eller kolleger, hvis man er ganske sikker på, at det vil blive forstået og respekteret.
”Det kan være en ide at tage hul på samtalen ved at sige: ’Har du bemærket, at nogle mennesker er mere modtagelige for indtryk?’ Hvis lederen svarer bekræftende, kan man fx sige: ’Sådan en type er jeg på nogle områder’. Herefter bør man være konkret og fx nævne, at man ikke bryder sig om støj fra en ventilator, eller at man har stor gavn af at få en bestemt type feedback”.
Det handler om at kommunikere meget praktisk om, hvilke stimuli der bør reduceres, og hvilke stimuli der fremmer ens produktivitet og trivsel. På den måde giver man sin leder nogle konkrete muligheder for at bruge viden om sensitivitet på en konstruktiv måde, så jorden gødes til, at man kan blomstre.
 
Har du brug for at få mere viden om det at være sensitiv og finde dine styrker i det, så se mere på

fredag den 13. september 2013

Mindfulness og stress

Mindfulness får i denne tid rigtig megen omtale og med god grund. Det står mere og mere klart, at de forskningsresultater der fremlægges tydeligt viser at det virker. Dog er der også megen fokus på de mange udbud af kurser, dette også med god grund. Mange har nedsat sig som undervisere på området og nok fordi det synes ikke at være så vanskeligt at lære folk og trække vejret. Men mindfulness er jo meget mere end blot at trække vejret. Den mere teoretiske del af mindfulness er vigtig, vigtig for forståelsen og hensigten med mindfulness. Mindfulness udøves de fleste steder på hold, hvilket jeg også tilbyder, men jeg tilbyder også den individuelle seance, som for nogen kan være meget givende. Mindfulness kan bruges og læres af stort set alle og jeg anser ikke blot mindfulness som værende et kursusforløb ell antal seancer, men ser det mere som et valg, -et valg der går ud på at ændre måden at leve på, måden at være tilstede og til på. Mindfulness er særligt præventivt mod stress, angst og depression, men jeg har også stor erfaring med mindfulness som smertehåndtering. Særligt sensitive mennesker, som ofte også er udfordret på jobbet, kan også have stor glæde af mindfulness.
www.lilli-lewandowski.dk

søndag den 8. september 2013

Særligt sensitiv

Særligt sensitive.

Er du et særligt sensitivt menneske eller har et barn du tænker er særligt sensitiv? Undersøgelser viser, at hvert 4-5 menneske har de særligt sensitive træk. Det kan give udfordringer i hverdagen og derfor har det stor betydning at få forståelse for, hvad det vil sige at være et særligt sensitivt menneske. Vil du vide mere, så kig på min hjemmeside www.lilli-lewandowski.dk

søndag den 1. september 2013

Stress coaching

Stress coaching
Stresscoaching har mange nok hørt som noget man skulle holde sig fra, når man var gået ned med stress eller på vej. Men stresscoaching er særlig tilpasset den stressedes behov og har fokus på at løse de små tråde, som kan trække det større spind af stressorer i den rigtige retning. Og vi må jo ikke glemme at nok er det vigtigt, at have fokus på hvad der udløste stressen, men det mindst ligeså vigtigt at kunne håndtere den nuværende situation og fremtiden, for ikke at lande samme sted igen. Stress er stadig meget tabubelagt og det kan der være mange årsager til, en af dem er at vi har svært ved at erkende at vi ikke længere magter opgaverne, både privat og på arbejde og fuldstændig har mistet os selv, eller godt på vej dertil. Langt de fleste kommer rigtig positivt ud i den anden ende og nogen hævder endda, at de ikke ville have været stressnedbruddet foruden, for de har lært rigtig meget om dem selv. Men fortsætter for langt ud af stressrampen, så skaber vi et større og større spind af stressorer, kroppen og hjernen begynder at lide og det kan få alvorlige konsekvenser. Hvad skal der til før du søger hjælp?!

Stresskonsulent, coach, psykoterapeut og underviser
Lilli Lewandowski
Tlf. 60 20 66 70
www.lilli-lewandowski.dk

torsdag den 22. august 2013

Skype terapi

Det kan være svært at finde en terapeut eller coach i sit nærområde, som man synes lige matcher det man har brug for hjælp til. Eller det kan være, at du har brug for at kunne sidde hjemme i din egen stue, når du søger hjælp til dit problem. Uanset hvad der ligger til grund for, at du søger at få terapi af anden vej end den gængse, så er muligheden her nu over Skype.
Tænker du at det jeg tilbyder kunne være noget for dig eller er du i tvivl om jeg er den rette terapeut eller coach for dig, så er du også uforpligtende velkommen til at kontakte mig.
Kig på min hjemmeside og lad dig inspirere!
www.lilli-lewandowski.dk

søndag den 18. august 2013

Positiv psykologi coaching

Når du læser dette indlæg, er det nok fordi du har en interesse for det positiv psykologi kan byde på. Positiv psykologi er stadig ret nyt, men vinder mere og mere indpas. Positiv psykologi handler ikke, bare om at tænke positivt, som positiv tænkning har fokus på, men den handler mere om at vi har fokus på det der virker,- dine styrker, potentialer og ønsker om livet. I min terapi/coaching, har jeg ikke kun fokus på din "psykiske smerte", men skaber en helhed i dit syn på dig selv, en større selvforståelse og måske en anden forståelse end den du tidligere har haft fokus på. Positiv psykologi er langt mere givende og udviklende, hvis du ønsker forandring.
Kh. Lilli
www.lilli-lewandowski.dk

Stress

Er du en af dem som kører på pumperne, overlever mere end du lever? Så er du nok ikke alene. -Desværre. Vi taler rigtig meget om stress og vi taler rigtig meget om hvor stressede vi er, men når stresssymptomerne for alvor begynder at sætte ind, så taler vi ikke mere. Stress er langt mere tabubelagt end vi aner. Vi hører snart alle vegne, men vi gør for lidt ved det. Vi håber det kun sker for naboen og at det bare lige skal blive "den næste ferie" eller "den næste weekend", hvor vi kan få et lille pusterum. Men i længden holder det ikke. Forskningen viser jo også, at jo længere tid vi trækker stressen uden at reagere på den og ændre vores situation, jo længere tid tager det også at rette op på skaderne igen. Problemet er, at vi ektremt dårlige til at forebygge og søger først hjælp når vi er derude hvor vi ikke magter opgaven selv. Mit bedste råd mangeårig som stresskonsulent, psykoterapeut og coach er, lyt til dig selv mens du kan og forebyg. Ved du ikke selv, hvordan du skal håndtere din situation, det kan være arbejdsmæssigt såvel som privat, så søg professionel hjælp.
Kh. Lilli Lewandowski
www.lilli-lewandowski.dk

søndag den 16. juni 2013

Mindfulness Odense

Mindfulness hold Odense.

De dukker op overalt og det må der jo være en god grund til, -folk har fundet ud af hvad mindfulness kan. Har du også brug at blive bedre til at håndtere din stress eller forebygge stress, så er der stadig få ledige pladser på holdet til sept. 2013.
Holdet som er på max. 10, kører i 8 uger hvor vi mødes en gang ugentligt. Du vil have hjemmeopgaver i form af bl.a daglig meditation.
Dette er ikke bare et kursus, men for dig der ønsker en ny livsstil og hvor du begynder at leve med dig selv og i balance med dig. Forløbet vil desuden være krydret med input fra positiv psykologi.

Lyder det som noget for dig eller har du en gruppe på dit arbejde eller privat, der kunne ønske et sådant forløb. Så kig på min hjemmeside eller kontakt mig for yderligere info!

Kurserne bliver afholdt i Odense eller efter aftale på virksomheden.

www.lilli-lewandowski.dk

Mindfulness Odense

Mindfulness hold Odense.
De dukker op overalt og det må der jo være en god grund til, -folk har fundet ud af hvad mindfulness kan. Har du også brug at blive bedre til at håndtere din stress eller forebygge stress, så er der stadig få ledige pladser på holdet til sept. 2013.
Holdet som er på max. 10, kører i 8 uger hvor vi mødes en gang ugentligt. Du vil have hjemmeopgaver i form af bl.a daglig meditation.
Dette er ikke bare et kursus, men for dig der ønsker en ny livsstil og hvor du begynder at leve med dig selv og i balance med dig. Forløbet vil desuden være krydret med input fra positiv psykologi.
Lyder det som noget for dig eller har du en gruppe på dit arbejde eller privat, der kunne ønske et sådant forløb. Også mandegrupper! Så kig på min hjemmeside eller kontakt mig for yderligere info!

Kurserne bliver afholdt i Odense eller efter aftale på virksomheden.

www.lilli-lewandowski.dk

tirsdag den 4. juni 2013

Unge

Unge.

At være ung og skulle til at deale med livets udfordringer, kan være en svær og måske til tider ensom proces. Jeg møder ofte unge mennesker som kommer for at få hjælp, der ikke føler de kan dele deres inderste tanker og følelser med deres nærmeste venner, veninder eller familie.
Føler du dig presset af studier, mangler troen på dig selv, mange krav og forventninger, har eksamensangst, synes du der er mange valg og ingen at dele dine bekymringer med, så har du måske brug for at tale en at tale med.

Stress på arbejdet

Stress.

Mange sygemeldes idag med stress eller alvorlige stresssymptomer. Undersøgelser viser at jo bedre og hurtigere virksomheden er, til at tage sig af den stressramte medarbejder og yder den rette hjælp, jo hurtigere vender medarbejderen tilbage. Oftest sker der det, at den stressramte overlades til sig selv og selv må sørge for den nødvendige hjælp. Virkeligheden er bare, at de fleste mennesker der rammes af alvorlig stress, ikke er i stand til at agere alene i den situation. De magter ikke at tænke over hvad der skal til eller hvordan og hvor de får den nødvendige hjælp. Ofte er det heller ikke kun den stressramte der har brug for at kunne agere i situationen, familien rammes hårdt. Alt forandres fra den ene dag til den anden.
www.lilli-lewandowski.dk

fredag den 19. april 2013

Stress og svært ved at slappe af

Har du svært ved at slappe af og finde ro? Er du rastløs og går du hellere igang med at udføre nye opgaver end at sætte dig ned og tage en pause? Føler du din hverdag kører på autopilot, hvor du ikke længere når at mærke efter om du er presset og stresset? Alt for mange mennesker kører i et alt for højt gear og sætter bare lansomt tempoet mere og mere op... Glemmer at trække vejret, får fysiske symptomer så som hjertebanken, svedture, trykken for brystet, maveproblemer, som er nogle af de hyppigste tegn. De fleste ved ikke hvad de skal stille op og ender i en ond spiral, der handler mere om overlevelse end at leve. Det er måske tankefrygt for at miste kontrollen, miste arbejde, blive syg oa ubehagelige tanker. Så vi arbejder videre og håbe at glemme for en stund. Men kroppen vender tilbage og signalerne bliver forstærket, indtil vi lytter. Kroppen er ikke vores fjende, men en ven, som ønsker det bedste for dig! Hvorfor ikke hjælpe dit system med det den har brug for? Ro!
Mindfulness erveldokumenteret og et virksomt middel mod især stress, angst og depression. Forebyggende bør det komme meget mere ind i vores liv!
Vil du vide mere, så læs her: www.lilli-lewandowski.dk

Kh. Lilli

søndag den 7. april 2013

Coaching Odense

Coaching Odense.

Har brug for at blive coachet i en ny retning. Brug for forandring eller afklaring, - LIVS eller KARRIERE coaching.
Her har jeg fokus på processen mod forandringen og tager udgangspunkt i positiv psykologi med FOKUS på dine styrker, kompetencer og værdier.

Se mere på. www.lilli-lewandowski.dk

Stress coaching odense

Stress coaching Odense

Er du stresset og eller har du symptomer på stress? Så vent ikke med at søge hjælp. Langvarig stress kan sætte sig til kronisk stress og får du ikke grebet fat om årsagerne til din stress, så kan det være svært selv at bryde ud af.

Jeg tilbyder også mindfulness!

Se mere her www.lilli-lewandowski.dk

UNGE COACHING Odense

Unge coaching - Svendborg

Er du ung og synes du det kan være svært at være dig? Med alle de valg og krav du møder i din hverdag. På skolen, uddannelse, blandt dine venner. Beslutninger der skal tages og forventninger der skal indfries.
Har du brug for at blive mere afklaret omkring dig selv, så kunne Unge-coaching måske være noget for dig.
Se mere på www.lilli-lewandowski.dk


fredag den 5. april 2013

Mindfulness for særligt sensitive

Mindfulness for særligt sensitive.

Stadig få ledige pladser. Små hold.

Er du et særligt sensitivt menneske? Så er det måske noget for dig gennem mindfulness. Du lærer bl.a at håndtere din sensitivitet, så du bedre kan navigere rundt i de daglige udfordringer, der kan være stressende og belastende for dig. Som særligt sensitiv, er dit nervesystem mere modtagelig for stimuli og du kan derfor have stor glæde af at lære at være mindful.
Læs mere på min hjemmeside og tilmeld dig de nye hold.

www.lilli-lewandowski.dk

Kh. Lilli lewandowski

fredag den 29. marts 2013

Mindfulness for særligt sensitive mennesker

Mindfulness for særligt sensitive mennesker.

HSP også i daglig tale kaldet særligt sensitive mennesker. Der er i den seneste tid kommet større fokus på HSP. Vi lever i et samfund og en kultur, der har går stærkt og vi bliver bombarderet med stimuli overalt og arbejdspresset er stort. Vi er alle sårbare overfor denne øgede stimuli , men er man et særligt sensitivt menneske, skal man være ekstra opmærksom. Måske kan vi lære lidt af de særligt sensitive, for de har evnen til at fordybe sig og behovet og evnen til at trække "antennerne" ind, når nervesystemet har brug for restitution.
Særligt sensitive menneskers sanseapparat registrerer masser af (måske ligegyldige) detaljer i omgivelserne, da nervesystemet er meget fintfølende. Man bemærker langt flere nuancer og detaljer i andres følelser og stemninger. Alt dette psykiske input, alle disse data, skal bearbejdes. Det tager tid, og overskrider man sine grænser for stimulering, bliver der brug for reparation. Den foregår gerne i stilhed - uden udefra kommende stimuleringer.
Er du et særligt sensitivt menneske, har du måske brug for at lære dig selv bedre at kende og få indsigt i, hvordan du med mindfulness kan blive bedre til at håndtere de påvirkninger du dagligt udsættes for. Jeg tilbyder mindfulness for særligt sensitive, både individuelt og hold.

Læs mere på: www.lilli-lewandowski.dk

Kh. Lilli

lørdag den 16. marts 2013

Særligt sensitive,- en gave i virksomhederne

Særligt sensitive, -en gave i virksomhederne.

HSP også i daglig tale kaldet særligt sensitive mennesker. Der er i den seneste tid kommet større fokus på HSP. Vi lever i et samfund og en kultur, der har går stærkt og vi bliver bombarderet med stimuli overalt og arbejdspresset er stort. Vi er alle sårbare overfor denne øgede stimuli , men er man et særligt sensitivt menneske, skal man være ekstra opmærksom. Måske kan vi lære lidt af de særligt sensitive, for de har evnen til at fordybe sig og behovet og evnen til at trække "antennerne" ind, når nervesystemet har brug for restitution.
Mange HSP'er føler sig anderledes og kan have gjort det i et langt liv. Ligesom introverte opfattes HSP'er ofte som generte, sky og måske nervøse. Nogle er måske også mere langsomme og eftertænksomme. Det skyldes, at den særligt sensitive person (som den introverte karakter) bruger megen psykisk energi på at fordøje sine indtryk. HSP'ens sanseapparat registrerer masser af (måske ligegyldige) detaljer i omgivelserne, da nervesystemet er meget fintfølende. Man bemærker langt flere nuancer og detaljer i andres følelser og stemninger. Alt dette psykiske input, alle disse data, skal bearbejdes. Det tager tid, og overskrider man sine grænser for stimulering, bliver der brug for reparation. Den foregår gerne i stilhed - uden udefra kommende stimuleringer.
Det vidste du måske ikke om HSP'ere.. -Fordelen ved HSP er, ligesom hos den introverte, det rige indre liv. Som Jung skriver, "er de særligt følsomme privilegerede i kraft af den direkte adgang til det indre liv, der i så katastrofal grad er en mangelvare i den vestlige kulturkreds. For HSP'er er det helt naturligt at være påvirket af underbevidstheden med dens potentiale for visdom". (ukendt kilde).
Og ikke mindst ytres der at denne "Livslange kommunikation med det ubevidste giver en eksistentiel dybde, mange andre slet ikke fatter. De store mængder data, nerveapparatet registrerer lægger basis for en ofte meget veludviklet (næsten visionær) intuition hos HSP'er. De særligt sensitive er vid udstrækning kulturbærende og -udviklende. Verden ville være meget fattig uden HSP'er".
(ukendt kilde)
Så vær opmærksom på dine medarbejdere og værdsæt og fremhæv styrken hos den enkelte.

Mvh. Lilli Lewandowski.
Stresskonsulent, Psykoterapeut, coach,
underviser og foredragsholder.

mandag den 4. marts 2013

Mindfulness


Mindfulness.
Mindfulness Baseret på Kognitiv Terapi er en terapiform som kombinerer træning med traditionelle kognitive redskaber blandt andet til depressions, angst og stressforebyggelse. Ved forskning har man observeret, at der er en tæt sammenhæng mellem det at været styret af tanker og forskellige psykiske lidelser og overbelastninger. Ved for eksempel har social angst, bliver man styret af tanker om, at andre vil kritisere en. Ved depression, bliver man styret af tanker om ikke at være noget værd, eller at andre er ligeglade med en. Ved stressbelastning, er tankerne løbet løbsk. Det centrale i disse tilfælde er ikke så meget det at have tankerne, men at identificere sig med dem. Betragte dem som virkelige. I Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi indgår psykoedukation som en del af træningen, så der ud over meditationsøvelser også indgår undervisning i at tanker er relative, at de er mentale konstruktioner og ikke virkelige.Centralt i mindfulness er træning at bringe fuld opmærksomhed til nuet fra øjeblik til øjeblik.
Herved øges opmærksomheden på, hvornår opmærksomheden glider væk fra nuet – ud i tanker,
og herved bliver det muligt at vælge at følge tanken eller forblive nærværende.

 
 
 
 

 

 

onsdag den 30. januar 2013

Stresshåndtering

I mit arbejde som psykoterapeut, coach og mindfulness instruktør, er det et mål at forstå stress så nuanceret og helhedsorienteret som mulig. Min definition på stress er, at det er en proces og et samspil. Min erfaring er, at det ofte er den enkeltes vurdering af situationen herunder vurdering ef egne ressourcer, oplevelsen af kontrol og valgmuligheder, der er afgørende for hvordan den samlede stressrespons viser kommer til udtryk.

Når jeg arbejder helhedsorienteret med det enkelte menneske, får mindfulness en naturlig og hensigtsmæssig plads i processen. Mindfulness meditation, der netop træner vores højere mentale evner, er den bedste metode til at lære at håndtere stress, angst og modgang på en mere effektiv og gennemgribende måde, der vil øge overskud, livsglæde og indre ro.

Mindfulness baseret på kognitiv terapi, er ikke en hurtig vej til symptomreduktion, til gengæld virker den, også på lang sigt. Evidensbaseret undersøgelser vidner om, at der er noget om snakken!

Læs evt. mere på min hjemmeside www.lilli-lewandowski.dk

Kh Lilli Lewandowski